Marques i patents

En què et podem ajudar?

En col·laboració amb la signatura Torner-Juncosa, oferim a les empreses assistència tècnica i legal en l'àmbit de la propietat intel·lectual i industrial en totes les seves modalitats.

¿Què és una marca?

Una marca és un dret atorgat per l'administració pública o organització internacional per a usar en exclusiva un nom, eslògan, logotip o conjunt denominatiu en un territori limitat i per un temps il·limitat.

¿Què fem?

 • Estudi sobre la possibilitat de registre d'una marca.
 • Tramitació i registre de la marca.
 • Assessorament en matèria de compravenda de marques.

¿Què és una patent?

Una patent és un dret atorgat per l'administració pública o organització internacional per a la fabricació i comercialització en exclusiva d'una invenció en un territori limitat i per un temps màxim de 20 anys.

¿Què fem?

 • Estudi sobre la possibilitat de patentar la invenció.
 • Tramitació i registre de la patent.
 • Assessorament en matèria de compravenda de patents.
 • Informes sobre el risc d'infringir una patent.
 • Informes sobre l'abast de la protecció i llibertat per operar.
 • Vigilància de patents d'empreses competidores.
 • Peritatges tècnics.
 • Elaboració de documents per exercir el dret de preús.

¿Què és un model d'utilitat?

Un model d'utilitat és un dret atorgat per l'administració pública o organització internacional per a la fabricació i comercialització en exclusiva d'una invenció en un territori limitat i per un temps màxim de 10 anys. En aquest cas ha de registrar-se i fer públics els detalls tècnics de la invenció, així com el pagament d'una taxa periòdica.

¿Què fem?

 • Estudi sobre la possibilitat de registrar un model d'utilitat.
 • Tramitació i registre del model d'utilitat.
 • Assessorament en matèria de compravenda.
 • Informes sobre el risc d'infringir un model d'utilitat.
 • Informes sobre l'abast de la protecció i llibertat per operar.
 • Vigilància de models d'utilitat d'empreses competidores.
 • Peritatges tècnics.
 • Elaboració de documents per exercir el dret de preús.

¿Què és un model industrial?

Un model industrial és un dret atorgat per l'administració pública o organització internacional en exclusiva la fabricació i comercialització d'objectes amb una determinada forma o aparença (disseny), en un territori limitat i per un temps màxim de 25 anys. A diferència de les patents i els models d'utilitat, no es protegeixen les seves característiques tècniques.

¿Què fem?

 • Estudi sobre la possibilitat de registrar un model industrial.
 • Tramitació i registre del model industrial.
 • Assessorament en matèria de compravenda.
 • Informes sobre el risc d'infringir un model industrial.
 • Informes sobre l'abast de la protecció i llibertat per operar.