Comptabilitat

En què et podem ajudar?

Segons el tipus de client i les seves necessitats, oferim un servei complet en matèria comptable per a societats limitades, anònimes, cooperatives, comunitats de béns, societats civils, empresaris individuals ("autònoms"), associacions i fundacions:

  • Comptabilització diària dels moviments comptables
  • Elaboració dels llibres comptables.
  • Regularitzacions i tancament de l'exercici comptable.
  • Presentació dels comptes anuals al Registre Mercantil.
  • Servei de control i gestió pressupostària i de costos.
  • Assessorament personalitzat en qualsevol aspecte comptable.

A Som Assessors a més disposem d'un programa propi de comptabilitat, de manera que el client no té perquè adquirir un. Si el client ja disposa d'un, llavors ens adaptem a aquest.