Altres serveis

En què et podem ajudar?

  • Constitució i compravenda de societats.
  • Contractes de lloguer i compravenda d'habitatges i locals comercials.
  • Contractes de tota classe, tant civils com mercantils.
  • Reclamacions davant agències i arbitratges de consum.
  • Altres tràmits davant els organismes oficials.