Laboral

En què et podem ajudar?

Donem un assessorament específic en matèria laboral i de prevenció de riscos.

 • Confecció de nòmines.
 • Presentació i liquidació de cotitzacions socials.
 • Elaboració de contractes de treball.
 • Altes i baixes de treballadors davant la TGSS.
 • Servei d'integració del registre de jornada laboral.
 • Formació bonificada.
 • Assistència jurídica en conciliacions i tribunals del social.
 • Assistència jurídica davant la inspecció de treball.
 • Assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Vigilància de la salut.
 • Elaboració de plans d'autoprotecció, de seguretat i REO.